Digitalni marketing za Poliklinike, Klinike, Stomatologe i Zdravstvene usluge Digitalni marketing za klinike i poliklinike se djelomično razlikuje od marketing za druge grane. Pošto postoji nekoliko grana/aktivnosti u digitalnom marketingu, na primjer: social media, SEO, PPC, email marketing itd, nisu svi jednako važni. Ključ je znati koji marketinški kanal najbolje dopire do ciljne publike. Često…

Pročitaj više